Rodo – czyli jak przetwarzane są Twoje Dane osobowe

[aktualizacja 24.05.2018] Aktualne informacje na temat RODO znajdziesz na tej stronie.

Od 25 maja 2018 roku w Polsce stosowane są zasady RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), do których się stosujemy. RODO jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., art 13. ust 1 i 2) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/.

Rozporządzenie wprowadza jednolity sposób przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej i ma na celu zapewnienie ochrony prywatności oraz zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Jeżeli korzystasz z jakichkolwiek usług firmy “Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse” w skrócie Rodzinne Finanse, to Twoje dane osobowe są zbierane i przetwarzane.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma “Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse”, NIP: 618-164-12-13, z siedzibą w Poznaniu, os. St. Batorego 59A/1. Kontakt z administratorem w sprawach związanych z RODO i polityką prywatności możliwy jest poprzez dedykowany adres e-mail prywatnosc[at]rodzinnefinanse.pl

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla mnie najważniejsze

Nigdy nie kupuję ani nie kupowałem baz danych osobowych. Nie udostępniam ani nie sprzedaję danych osobowych innym firmom/osobom. Wykorzystuję je wyłącznie w zakresie, który związany jest z prowadzoną przeze mnie działalnością i opisanym w Polityce Prywatności.

Skąd biorą Twoje dane

Wszystkie dane osobowe jakie przetwarzam zostały przez Ciebie podane poprzez formularze, kontakt osobisty czy też kontakt telefoniczny i są związane z usługami jakie świadczy firma Rodzinne Finanse.

Listy e-mailowe oraz newslettery

Prowadzę wiele różnych list mailingowych, na które trzeba się samodzielnie zapisać. Przy pierwszym zapisie stosuję metodę Opt-In, która wymaga dodatkowego potwierdzenia chęci zapisania się na listę e-mailową, które realizujesz klikając specjalny link aktywacyjny w osobnej wiadomości. W ten sposób mam pewność, że zapisanie na listę nie jest przypadkowe i że wyrażasz zgodę na realizowaną Politykę Prywatności.

Formularze zapytań, komentarze na blogu

Twoje dane pojawiają się także w momencie publikacji komentarza na blogu oraz wypełniania dodatkowych formularzy internetowych.

Portale tematyczne wymagające rejestracji

Prowadzę różne portale tematyczne. W niektórych z nich wymagana jest rejestracja. Czasem jest to rejestracja samodzielna, a czasem konto w portalu za Twoją zgodą zakładam ja, w oparciu o już przekazane przez Ciebie dane osobowe.

Zakupy produktów i usług z oferty Rodzinne Finanse

W przypadku transakcji, płatności lub wystawienia faktury konieczne jest podanie danych osobowych. Same transakcje realizowane są poprzez systemy przyjmowania płatności (w takim przypadku szczegóły transakcji takie jak numer rachunku czy numer karty kredytowej nie są przez Rodzinne Finanse przetwarzane) lub w systemie bankowym (w przypadku przelewów bezpośrednio na rachunek firmy Rodzinne Finanse)

Nabywanie produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych

W związku z nabywaniem tych produktów konieczne jest podanie dodatkowych danych osobowych. Te dane są przeze mnie usuwane (i dlatego za każdym razem trzeba je na nowo wypełniać) chyba że podpisaliśmy pisemną umowę dodatkową na przechowywanie tych danych w systemach informatycznych firmy Rodzinne Finanse.

Kiedy Twoje dane osobowe przekazywane są innym firmom

Twoje dane osobowe mogą być przekazane do innych firm w sytuacji gdy wymaga tego przeprowadzenie określonej czynności lub wykonanie określonej usługi. Przykładowe sytuacje to:

wystawienie faktury (dane Twojej firmy wraz z fakturą znajdą się w Biurze Rachunkowym), przelewy bankowe (informację przetwarza bank, w którym posiadam rachunek bankowy),

nabycie produktu inwestycyjnego lub ubezpieczenia (Twoje dane w zakresie niezbędnym do uruchomienia inwestycji i jej kontynuowania przetwarza ubezpieczyciel, fundusz inwestycyjnym TFI lub firma będąca producentem produktu inwestycyjnego w tym czasem firmy pośredniczące – np. Domy Maklerskie lub zewnętrzne firmy doradztwa finansowego w z którymi współpracuję. Firmy te otrzymują Twoje dane wyłącznie w ramach procesu niezbędnego do formalnego uruchomienia inwestycji, rozliczeń prowizyjnych, wymiany dokumentacji a także (w przypadku Domów Maklerskich) do celów realizowania wypłat odsetek z inwestycji.

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być także podmioty współpracujące z Rodzinne Finanse w zakresie usług hostingu, przetwarzania płatności, utrzymania serwerów, baz danych i adresów poczty e-mail, wysyłki newslettera a także dostawcy systemów IT, w tym systemów CRM z których korzysta lub z którymi współpracuje firma Rodzinne Finanse. Podmioty tu wymienione same nie korzystają z Twoich danych osobowych, natomiast Twoje dane są przechowywane w systemach informatycznych, które zapewniają techniczną możliwość korzystania z tych danych przez firmę Rodzinne Finanse. Dane są przechowywane w bazach danych, do których dostęp chroniony jest hasłem. Współpracuję wyłącznie z firmami i korzystam z systemów informatycznych i narzędzi wyłącznie znanych firm, które w pełni realizują warunki ustawy o RODO oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa przechowywanych danych. Wszystkie z tych firm i narzędzi wspierających przechowują dane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy być zmuszeni udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jakim celu przetwarzam Twoje dane osobowe

W przypadku zapisu na listę e-mailową lub w ramach indywidualnego konta w portalu tematycznym z newsletterem otrzymujesz wiadomości o treści informacyjnej, edukacyjnej oraz informacji handlowych / marketingowych z zakresu dotyczącego finansów osobistych, ubezpieczeń i inwestowania w tym konkretnych produktów.

W przypadku realizacji transakcji handlowych (zakup towarów i usług) Twoje dane przetwarzam w celu niezbędnym do realizacji tych usług (np. wysyłki, kontaktu telefonicznego itp).

W przypadku współpracy w nabywaniu produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych – w zakresie niezbędnym do wykonania tych usług oraz prowadzenia produktu.

W przypadku kontaktu poprzez formularz (zapytania/ zgłoszenia na spotkania/ zapisu na szkolenia/ porady) w celu odpowiedzi na formularz, udzielenia porady, wyjaśnień, przeprowadzenia i umówienia spotkania.

Jak długo są przetwarzane Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przetwarzam tak długo jak wyrażasz na to zgodę. W określonych przypadkach, wynikających z nadrzędnych przepisów prawa, Twoje dane mogą być przechowywane również po wycofaniu Twojej zgody (np. wystawione faktury).

W przypadku list e-mailowych i newsletterów – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie takich wiadomości. W stopce każdej takiej wiadomości znajdziesz instrukcję wypisania się z listy – najczęściej jest to jeden link. Jeżeli korzystasz z wielu list mailingowych zarządzanych przez Rodzinne Finanse to przy wypisaniu się z jednej otrzymasz możliwość od razu wypisania się z pozostałych.

W przypadku portali zarządzanych przez Rodzinne Finanse, w których posiadasz konto możesz to konto usunąć (zależnie od rodzaju portalu) klikając w odpowiednią opcję po zalogowaniu, lub kontaktując się z firmą Rodzinne Finanse poprzez e-mail: prywatnosc[at]rodzinnefinanse.pl lub pisemnie na adres Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse os. St. Batorego 59A/1, 60-687 Poznań

Jakie dane osobowe są przetwarzane

Twoje dane przetwarzam wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywania określonych usług, na które wyrażasz zgodę w momencie przekazania danych akceptując Politykę Prywatności.

W przypadku listy mailingowej – najczęściej jest to Imię oraz adres e-mail. Czasem jest to dodatkowo Nazwisko (na listach, których zapis wiąże się z potencjalną aktywacją dedykowanego konta). Często będzie to także numer telefonu – wykorzystywany w celu np. przesłania hasła na szkolenie lub kontaktu telefonicznego. Czasem będzie to też Miasto zamieszkania – w celu możliwości przesłania informacji o możliwości spotkań osobistych w tym mieście.

W przypadku dedykowanych portali, na których można posiadać konto – podstawowe dane to adres e-mail, imię, nazwisko i czasami numer telefonu oraz adres (do wysyłki np. umów lub innych dokumentów). Dodatkowe dane mogą być związane bezpośrednio ze świadczeniem określonych usług.

W przypadku nabywania produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. Dodatkowe dane możesz przekazywać poprzez dedykowany szyfrowany formularz. Tutaj zakres danych jest różny zależnie od produktów i może zawierać wiele dodatkowych informacji o Twoich Danych osobowych. Te informacje są przetwarzane wyłącznie jednorazowo, chyba, że podpisana została dodatkowa pisemna umowa o powierzenie przetwarzania tych danych.

Prawo do wglądu i aktualizacji danych

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Powyższe prawa możesz realizować wysyłając wiadomość na adres prywatnosc[at]rodzinnefinanse.pl lub (w zależności od dostępności) po zalogowaniu na stronach portali tematycznych zawierających ‘ustawienia konta’ lub ‘dane osobowe’.

Masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Tekst unijnego rozporządzenia RODO

Dostępny jest na tej stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679